Detail Peraturan
Jenis Peraturan
Peraturan Menteri
Instansi
Kementerian Pertanian
Nomor Peraturan
01/PERMENTAN/KR.020/1/2017
Tahun Peraturan
2017
Tentang
Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Tgl Ditetapkan
2017-01-17
Nomor BN
148
Nomor TBN
Tgl Diundangkan
2017-01-20