Detail Peraturan
Jenis Peraturan
Peraturan Menteri
Instansi
Kementerian Perdagangan
Nomor Peraturan
63/M-DAG/PER/9/2016
Tahun Peraturan
2016
Tentang
Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen
Tgl Ditetapkan
2016-09-09
Nomor BN
1405
Nomor TBN
Tgl Diundangkan
2016-09-16