Detail Peraturan
Jenis Peraturan
Undang-Undang
Nomor Peraturan
6
Tahun Peraturan
1994
Tentang
PENGESAHAN UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)
Tgl Ditetapkan
Nomor LN
42
Nomor TLN
3557
Tgl Diundangkan
1994-01-08