Jenis/Bentuk PeraturanKEPUTUSAN PRESIDEN
PemrakarsaPEMERINTAH PUSAT
Nomor45
Tahun1956
TentangMENENTUKAN MASA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT 1 RIJSORDONNANTIE 1948 UNTUK JAWA DAN MADURA
Tempat PenetapanJakarta
Ditetapkan Tanggal
Pejabat yang MenetapkanSUKARNO
StatusBerlaku